Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van Televic Group NV. Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Auteursrecht
De volledige inhoud van deze website is eigendom van Televic Group NV en wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Televic Group NV is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, herverdelen, aanpassen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake auteursrecht en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn alle productnamen handelsmerken van Televic Group NV, zijn filialen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schadevergoedingen
Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Televic Group NV alle schade te vergoeden die voortvloeit uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud
Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. In geen geval kan Televic Group NV aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of bijkomstige schade, ongeacht of deze voortkomt uit uw toegang tot, gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot deze site of fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Televic Group NV verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Wetten
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil over deze overeenkomst wordt beslecht door de Hoven en Rechtbanken van Brussel.

Divers
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Televic Group NV behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en de inhoud van zijn website ten allen tijde te wijzigen.