Ga naar de inhoud
How to get clear insights from your reports in assessmentQ?

Hoe haal je heldere inzichten uit je rapporten in assessmentQ?

Een van de grootste voordelen van digitaal examens afnemen met assessmentQ? Als docent of examinator krijg je meteen erna gedetailleerde resultaten te zien. Welke info je precies uit die rapporten haalt en wat je ermee kan doen? Onze collega Johannes Verhoene licht toe.

Welke rapporten vind je in assessmentQ?

Meteen nadat je deelnemers hun examen hebben afgelegd, genereert assessmentQ twee types rapporten.

 • Algemeen rapport
  Hiermee zie je in een oogopslag hoe je deelnemers scoorden. Je krijgt een overzicht van hun voortgang en scores en kan die scores per deelnemer ook meer in detail bekijken. Je vindt hier ook algemene gegevens, zoals de gemiddelde examenduur.
 • Itemanalyse
  Een handig overzicht van de verschillende vragen. Vooral de gekleurde balk naast iedere vraag is interessant. Groen staat voor het aandeel correcte antwoorden, rood voor de foute antwoorden en oranje voor deels correcte antwoorden.

Vragen elimineren of neutraliseren: hoe werkt dat precies?

De gekleurde balkjes in je itemanalyse geven je een helder beeld van de kwaliteit van je examen. Vragen met een volledig groene balk zijn misschien te makkelijk, want iedereen beantwoordde ze correct. Vragen met een volledig rode balk blijken dan weer te moeilijk, want iedereen antwoordde fout.

Je hebt in die gevallen twee opties om je examen beter te maken.

 • Een vraag elimineren
  Je haalt de vraag uit je examen. Stel dat je een examen met tien vragen hebt en dat de score voor elke vraag één punt is. Elimineer je een vraag, dan blijven er negen vragen over en verlaag je de maximumscore van je test naar negen punten.
 • Een vraag neutraliseren
  Je geeft elke deelnemer een punt voor deze vraag. Dat betekent dus ook dat de maximumscore van je examen gelijk blijft, want je haalt de vraag er niet uit.

Belangrijk: elimineer of neutraliseer je een vraag, dan verhoog je enkel de kwaliteit van dat specifieke examen. Wil je het examen (of een deel ervan) hergebruiken, pas je vraag dan aan in de itembank om de kwaliteit van je examen te verhogen voor volgende tests.

Hoe maak je meerkeuzevragen in een examen beter?

In je itemanalyse kan je doorklikken om meer details van een specifieke vraag te zien. Zo zie je bij een meerkeuzevraag hoe vaak elke antwoordoptie geselecteerd werd. Opties die nooit gekozen werden, zijn geen goeie ‘distractors’ of afleiders voor die meerkeuzevraag. Wil je deze vraag in de toekomst beter maken, ga dan naar je itembank om je vraag – en meer bepaald de ‘slechte’ afleiders – aan te passen.

Televic launches free trial version of assessmentQ

Probeer assessmentQ nu gratis!

Probeer het meest veelzijdige platform voor online examens 30 dagen lang zonder verplichtingen. Geen creditcard nodig.

Johannes Verhoene

Johannes Verhoene

Johannes is Customer Success Manager en EdTech-enthousiasteling. Met zijn achtergrond in onderwijswetenschappen is Johannes gepassioneerd om kennisverwerving in diverse sectoren te verbeteren met behulp van technologie. Hij werkt nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat zij assessmentQ successvol gebruiken om hun opleidingen te verbeteren en hen meer inzichten te geven. Johannes staat bekend om zijn uitstekende klantenservice. Ook is hij een groot voorstander van EdTech in de onderwijscommunity.