Ga naar de inhoud
i-Learn kiest voor assessmentQ

i-Learn introduceert digitaal gepersonaliseerd leren met assessmentQ

In september 2019 lanceerde de Vlaamse Overheid i-Learn: een traject om digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse lager en secundair onderwijs te introduceren. i-Learn bundelde een ruim aanbod aan digitale educatieve tools, en koos voor het luik ‘online evalueren’ specifiek voor assessmentQ.

Digitaal gepersonaliseerd onderwijs: de toekomst

Onze klaslokalen worden alsmaar diverser. Terwijl one-size-fits-all-onderwijs vroeger de norm was, is er vandaag steeds meer aandacht voor de individuele sterktes en zwaktes van leerlingen.

“Gepersonaliseerd leren maakt ons onderwijs inclusiever, en zorgt dat leerlingen meer kansen krijgen,” vertelt Inke De Leeuw, stakeholder manager i-Learn bij de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

Maar hoe pak je dat aan, gepersonaliseerd leren? In een klassieke, papieren leercontext is het niet altijd evident om te differentiëren. Digitaal onderwijs, daarentegen, biedt leerkrachten aanzienlijk meer mogelijkheden om hun lesmateriaal aan te passen aan elke leerling. En zo is i-Learn ontstaan.

Imke Deleeuw van i-Learn over assessmentQ“Het one-size-fits-all-onderwijs is niet meer van deze tijd. Digitaal leren op maat is de toekomst.”

Inke De Leeuw, stakeholder manager i-learn bij de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk


i-Learn Vlaanderen

i-Learn Vlaanderen kiest voor assessmentQi-Learn is de uitkomst van een onderzoeksproject naar digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaams lager en secundair onderwijs. Het onderzoek kwam er op initiatief van het Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie, en kreeg meteen de steun van het Departement Onderwijs en Vorming.

Drie partners – allen gelinkt aan de KU Leuven – vormen de drijvende kracht achter i-Learn:

  • imec, het onderzoekscentrum voor nano- en digitale technologie,
  • itec, dat onderzoek voert naar slimme technologie voor gezondheidszorg en onderwijs,
  • en een team van didactische experts van de Dienst Onderwijsbeleid (DOWB).


Voor leerlingen én leerkrachten

“Met i-Learn reiken we leerkrachten twee vormen van ondersteuning aan”, verklaart Sarah Doumen, communicatieverantwoordelijke i-Learn. “Allereerst is er i-Learn My Way, ons leerplatform waarop we om en bij de 50 educatieve tools aanbieden. Leerkrachten kunnen ermee aan de slag om from scratch leersporen te ontwikkelen. Dat zijn leertrajecten op maat die via sleutelmomenten leerlingen richting hetzelfde leerdoel sturen. Leerlingen kunnen zelf ook door het aanbod navigeren om de verschillende tools te leren kennen.”

Sarah Doumen van i-Learn over assessmentQ“Via leersporen op maat kunnen leerlingen op hun eigen tempo naar eenzelfde leerdoel toewerken.”

Sarah Doumen, communicatieverantwoordelijke i-Learn

“Om leerkrachten te ondersteunen bij de overstap naar digitaal leren, is er i-Learn Academy”, gaat Sarah verder. “Scholen kunnen op eigen houtje aan de slag gaan met i-Learn of, als dat niet lukt, een beroep doen op de talloze video’s, e-learningmodules en toolfiches op het platform. Ze kunnen nog een stapje verder gaan en digitale opleidingen en vormingssessies volgen, of een coach op school uitnodigen. Zo willen we de drempel voor scholen verlagen om i-Learn uit te testen.”

“Met i-Learn Academy geven we leerkrachten een duwtje in de rug om vlot de digitale switch te maken.”

Sarah Doumen, communicatieverantwoordelijke i-Learn

assessmentQ als online training- en examentool

Wiskunde exam met assessmentQDe tools die i-Learn aanbiedt zijn niet lukraak gekozen. “Ons aanbod weerspiegelt de hedendaagse noden in het onderwijslandschap”, legt Inke uit. “Een team van didactische experts boog zich over die noden, en selecteerde vervolgens alle tools op basis van uiteenlopende criteria.”

“Het merendeel van de tools biedt bestaande inhoud aan. Uit ervaring weten we echter dat leerkrachten ook graag zelf invulling geven aan hun lessen. Daarom gingen we op zoek naar een online training- en examentool met brede evaluatiemogelijkheden. assessmentQ kwam meteen in ons vizier, en haalde het uiteindelijk omwille van verschillende redenen.”

“Op assessmentQ kunnen leerkracht heel flexibel nieuw lesmateriaal creëren, of bestaand materiaal hergebruiken. Het platform beschikt over een brede waaier aan vraagtypes, en biedt de mogelijkheid om geluidopnames te maken en mediabestanden in te voegen. Ook de unieke modules, onder andere om wiskundige formules en technische tekeningen in te voegen, vielen goed in de smaak. Tot slot waren ook de feed- en toezichtmodule en de extra beveiligingsmogelijkheden doorslaggevend.”

“In assessmentQ kunnen leerkrachten vlot en makkelijk nieuw lesmateriaal creëren en evalueren, de mogelijkheden reiken ver.”

Inke De Leeuw, stakeholder manager i-learn bij de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Bovendien biedt assessmentQ leerkrachten de mogelijkheid om toetsen en examens online af te nemen – een niet te onderschatten troef om onderwijs op afstand te ondersteunen. In de toekomst kan het platform ook een belangrijke rol spelen tijdens de zogenaamde sleutelmomenten in het leertraject: door de leerwinst te meten, wordt het meteen duidelijk of leerlingen de beoogde kennis uit de leersporen echt begrepen hebben.

“i-Learn is niet de zoveelste verplichte technologische innovatie, maar een manier om ons onderwijs creatiever, inclusiever en kansrijker te maken.”

Sarah Doumen, communicatieverantwoordelijke i-Learn

500 scholen

“Er hebben zich al bijna 500 scholen voor i-Learn aangemeld”, besluit Sarah. “In het komende jaar willen we hen nog optimaal gebruik laten maken van alles wat ons platform te bieden heeft. Op termijn kan i-Learn een oplossing bieden voor alle Vlaamse scholen. En bovendien draait het om meer dan enkel tools. We bieden leerkrachten professionele ondersteuning in tal van facetten zoals differentiatie, feedbackcultuur, enzovoort. De toon is gezet en het potentieel is enorm.”

Benieuwd of assessmentQ jouw project naar een hoger niveau kan tillen?

We helpen je graag verder. Boek een vrijblijvend gesprek met onze experten of vraag een demo aan.

Wat is i-Learn precies? (VIDEO)

Maak kennis met assessmentQ

assessmentQ is hét allesomvattende online examen- en oefenplatform voor onderwijsinstellingen, examencentra en tal van andere organisaties en bedrijven.

i-Learn kiest voor assessmentQ

Over i-Learn

i-Learn reikt leerkrachten digitale tools en ondersteuning aan om eenvoudig leertrajecten op maat van elke leerling te creëren, en dit volledig gratis.