Ga naar de inhoud
assessmentQ selected for NARI Mindset study

NARI gebruikt assessmentQ voor tolkentraining bij dementie-onderzoek

In Australië onderzoekt het National Ageing Research Institute (NARI) hoe specifieke training tolken beter helpt te communiceren met ouderen met cultureel en linguïstisch diverse achtergronden tijdens cognitieve dementietests. Zowel de training als de evaluatie van de tolken verloopt volledig online via assessmentQ.

Tolken: de brug tussen clinici en dementiepatiënten

Om dementie te detecteren, gebruiken ziekenhuizen cognitieve tests – een reeks eenvoudige vragen om de mentale capaciteiten van personen te onderzoeken. In Australië krijgen die cognitieve tests een extra dimensie: een groot deel van de Australische bevolking is namelijk ‘cultureel en linguïstisch divers’ – of in het Engels ‘CALD’. Met andere woorden: voor veel Australiërs is het Engels niet hun moedertaal. Ziekenhuizen doen daarom een beroep op tolken om de communicatie tussen die patiënten en het zorgpersoneel te vereenvoudigen.

Prof. Bianca Brijnath - NARI“CALD-mensen met dementie verliezen eerst de taal die ze het laatst geleerd hebben. Dat principe noemen we ‘last in, first out’.”

Professor Bianca Brijnath, hoofd Sociale Gerontologie bij NARI

Omdat tolken vaak weinig ervaring hebben met dementie ontstaan er inconsistenties bij het vertalen, wat de validiteit van cognitieve tests ondermijnt. Steeds meer tolken erkennen vandaag de nood aan gespecialiseerde training om zich beter voor te bereiden op dergelijke scenario’s.

Over het MINDSET-onderzoek van NARI

Het National Ageing Research Institute (NARI) in Australië voert onderzoek naar de impact van training op de interactie tussen tolken en CALD-ouderen tijdens cognitieve tests. MINDSET – zo heet het onderzoek – focust zich op 6 talen: Arabisch, Kantonees, Grieks, Italiaans, Mandarijn en Vietnamees. Aan het onderzoek werken onder meer het National Accreditation Agency for Translators and Interpreters (NAATI), Dementia Australia, diverse universiteiten, tolken en medische experts mee.

MINDSET-onderzoek van NARI“We hadden een online training nodig”, vertelt Dr. Andrew Gilbert, onderzoeker aan het departement Sociale Gerontologie van NARI. “Tolken zijn vaak onderweg in Australië en hebben weinig tijd om op verplaatsing training te volgen. Bovendien wilden we ook tolken in de meer afgelegen regio’s van Australië bereiken.”

“Enkele teamleden hadden al veel goeds gehoord over het online platform assessmentQ, of hadden al eerder met Televic-technologie gewerkt. Ook NAATI gebruikt assessmentQ voor zijn trainingen en evaluaties.”

De tolkmodule in assessmentQ gaf de doorslag. Daarmee kan je via korte video’s cognitieve tests simuleren en de antwoorden van de deelnemers opnemen – zowel audio als video – om achteraf te beoordelen. We waren een van de eerste gebruikers die de module uittestten en waren enorm tevreden. Zonder de tolkmodule zou ons onderzoek minder sterk zijn dan vandaag.”

Dr. Andrew Gilbert - NARI“De keuze voor assessmentQ was een no-brainer, vooral door de tolkmodule die ons onderzoek naar een hoger niveau tilt.”

Dr. Andrew Gilbert, onderzoeker Sociale Gerontologie bij NARI


Bijzonder intuïtief

“De implementatie van assessmentQ is heel vlot verlopen”, zegt Professor Bianca Brijnath, hoofd van het departement Sociale Gerontologie van NARI. “Televic maakte ons wegwijs in het platform en stond ondanks het tijdverschil altijd klaar om te helpen.”

“Ik vogel graag zelf dingen uit en bel niet altijd meteen een hulplijn”, vult Andrew aan, “maar dat was ook niet nodig. Het platform is zeer intuïtief. Loop je toch vast, dan vind je vrijwel altijd een antwoord in de talloze hulpdocumenten.”

“assessmentQ is bijzonder intuïtief. Loop je toch vast, dan vind je altijd een antwoord in de talloze hulpdocumenten.”

“Om ons onderzoek te finetunen, kregen twaalf tolken vooraf toegang tot de training in assessmentQ. Ze hebben alles doorlopen terwijl ik naast hen zat, zodat ze direct feedback konden geven op de inhoud van het examen en de manier waarop we die in het platform presenteerden.”

assessmentQ meet de leerwinst

NARI Mindset study opts for assessmentQ“Nu de pilootfase achter de rug is, kunnen we starten met de testfase”, vertelt Andrew. Die bestaat uit 1 training en 3 evaluatiemomenten. We rekruteren 120 tolken, waarvan er 60 effectief de training zullen volgen. De andere 60 vormen de controlegroep. Zo willen we twee zaken onderzoeken: enerzijds of de tolken beter scoren na de training, anderzijds of de getrainde tolken het beter doen dan de niet-getrainde.”

“Zowel bij de training als de evaluaties kozen we voor een praktische aanpak. De training behandelt vijf domeinen: dementie, interculturele communicatie, (de)briefings en introducties, tolkstrategieën, en ethiek. Elk domein bespreken we aan de hand van verschillende scenario’s. Af en toe kunnen de deelnemers hun kennis testen met korte meerkeuzevragen.”

“Om de evaluaties op te bouwen, maakten we handig gebruik van de vele vraagtypes in assessmentQ. We integreerden verschillende soorten meerkeuzevragen, sleepvragen en uiteraard de tolkmodule om allerhande realistische scenario’s te simuleren.”

“We wilden geen klassieke opleiding ontwikkelen met veel theorie, maar echt vanuit een praktische invalshoek vertrekken.”


MINDSET breed uitrollen

“Zijn de resultaten van de testfase positief, dan is het de bedoeling om MINDSET breed uit te rollen”, besluit Bianca. “Eerst voor zo’n 1500 tolken in Victoria, daarna voor alle tolken in heel Australië. Verder willen we het trainingsprogramma ook in meer dan 6 talen beschikbaar maken.”

“Dementie bij CALD-mensen komt niet enkel voor in Australië. MINDSET kan op globale schaal zijn nut bewijzen, zowel voor tolken als klinisch personeel. Ook bij die laatste groep is er vraag naar training om beter samen te werken met de tolken. Er ligt heel wat potentieel om verder te bouwen op ons onderzoek.”

Icon-book-a-call_black

Even bellen?

Boek vrijblijvend een korte babbel met één van onze experten. Zij luisteren graag naar jouw noden.

Maak kennis met assessmentQ

assessmentQ is een geavanceerd SaaS-platform dat organisaties in staat stelt om allerlei soorten online examens te creëren, beheren, leveren en volgen. Het assessmentQ-platform is veelzijdig en krachtig, en kan worden ingezet in omgevingen die moeten worden gecontroleerd, zoals examens, of het kan worden gebruikt om reeds bestaande assessment content af te leveren aan kandidaten op afgelegen locaties.